System analityczno-sprawozdawczy Holmes.

Obsługa transakcji.

Weryfikacja i analiza transakcji pod kątem transakcji podejrzanych a także ponadprogowych.

Raportowanie.

Obowiązki raportowania, do GIIF, KNF, NBP.

Spełnianie wymogów ustawowych.

Ustawa o usługach płatniczych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.